Menu

Všeobecné ustanovenia k jednotlivým pozíciám - neprípustné chyby:

Pozícia - HMOTNOSŤ

Neprípustné chyby sú dané nedosiahnutím minimálnej hmotnosti alebo prekročením maximálnej hmotnosti, pokiaľ je horná hranica hmotnosti stanovená štandardom.

Pozícia - TVAR

Priebeh chrbtovej línie - výluka:

- veľmi vyčnievajúce lopatky

- veľmi prehnutý chrbát

- vyslovene kaprovitý chrbát

- vyslovene zrazený alebo kolmý zadok

Poloha končatín - výluka:

- silný prešľap hrudných končatín

- vyslovene krivé hrudné končatiny

- vyslovene kravský postoj panvových končatín

- veľmi vystúpené bedrá

- sudovitý postoj hrudných končatín

- vybočený postoj hrudných končatín

- zlomený prst na ktorejkoľvek končatine /neklasifikovaný/

- chýbajúci pazúrik s výnimkou 5. vnútorného pazúrika/neklasifikovaný/

- zlomená končatina / neklasifikovaný/

Koža králika - výluka:

- veľmi voľná koža kdekoľvek na tele

- dvojitý lalok

- vyslovene šikmý lalok

- pri samiciach plemena M a pri maličkých plemenách lalôčik

- samci všetkých plemien lalôčik

Vonkajšie pohlavné orgány - výluka:

chýbajúci semenník alebo semenníky

- vyslovene vpadnuté semenníky, vyslovene ochabnutý miešok

- dvopohlavnosť

- akékoľvek ostatné deformácie a celková nevýraznosť vonkajších pohlavných orgánov

Pozícia TYP - výluka:

- dlhá a úzka hlava

- šťučia hlava

- chýbajúci pohlavný výraz samcov

- vyslovene iný ako požadovaný typ

Pri plemenách s ušnicami priamo nesenými:

- klopená ušnica

- jednostranne nesené ušnice 

- ušnice posunuté na stred hlavy

- vyslovene rozložené ušnice s uhlom viac ako 45*

Pozícia SRSŤ - výluka:

- pĺznutie je možno považovať za neprípustnú chybu len vtedy, ak nemožno kvalitu srsti posúdiť na žiadnej časti králika/neklasifikovaný/

- holé miesta , ktoré nie sú zakryté okolitou srsťou/neklasifikovaný/

- skupina bielych chĺpov zasahujúca až ku koži o priemere najmenej 2,5 mm