Menu

V minulosti sa výstavy zvierat v Košiciach pravidelne konali na jazdeckom areáli, kde bol uskladnený aj všetok výstavný materiál našej ZO. V roku 2002 noví majitelia areálu nesúhlasili s ďalším prenajímaním týchto priestorov na spomínané účely. 

Výstavný materiál bol premiestnený do haly SOU Hutníckej na Železiarenskej ulici v Šaci. Výstavy zvierat sa konali tri roky po sebe vždy na inom mieste. V roku 2004 po odcudzení značnej časti klietok zo skladu v Šaci, bol všetok výstavný materiál premiestnený do skladu Štátnych lesov na Tranovského ulici. 

Aj na základe týchto okolností nový výbor ZO I. SZCH Košice, zvolený vo februári 2004, pod vedením predsedu Petra Samuelisa sa rozhodol pristúpiť k radikálnym zmenám vo svojej činnosti. Prioritou sa stala kúpa nehnuteľnosti, kde by sa mohli konať výstavy zvierat a zároveň mať vlastné priestory na uskladnenie výstavného materiálu.

Takáto možnosť sa naskytla v mestskej časti Košice - Barca, Pri pošte 2. Celá nehnuteľnosť v tom čase pozostávala z 9/9- tin hospodárskej budovy s pozemkami a samostatnej zateplenej haly 12,9 x 16,5 m. Nakoľko majiteľmi nehnuteľnosti boli viacerí vlastníci, kúpa prebiehala vo viacerých etapách.