Menu

 

Naša organizácia združuje chovateľov exotického vtáctva, holubov, hydiny a králikov. 
Každoročne organizujeme výstavu čistokrvných zvierat.
 
Štatutármi našej ZO sú:
 
Predseda :       Vasiľ František 
Tajomník:         Lacko Pavel
Podpredseda:  Mikula Peter
 
Sídlo našej ZO:
 
Pri pošte 2, Košice- Barca, 040 17
 
Srdečne Vás pozývame na 13. ročník výstavy zvierat východoslovenského regiónu,
s medzinárodnou účasťou a
25. ročník memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého, uskutoční 21.-22.10.2023
 
 
POZVÁNKA
 
Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I.
Vás pozýva na členskú schôdzu odborov a to v nasledovných termínoch:
 
Odbor:    HOLUBY   - dňa 21. 09. 2023  o 17:00 hod   (Štvrtok)
             
               EXOTY      - dňa 21. 09. 2023  o 17:30 hod   (Štvrtok)
 
              KRÁLIKY    - dňa 07. 09. 2023  o 16:30 hod   (Štvrtok)
 
              HYDINA      - dňa 07. 09. 2023  o 16:00 hod   (Štvrtok)