Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Vyraďujúce chyby spoločné pre všetky plemená

Plemenný typ: nezodpovedá štandardu daného plemena;

Pohlavný výraz: nezodpovedá danému pohlaviu;

Hmotnosť: pod minimálnu a nad maximálnu hranicu stanovenú štandardom,

Stavba kostry: deformácia prsnej kosti, krku; chýbajúce ostrohy u kohútov; ostrohy u sliepok väčšie ako 1/2 hrachu; viac ostrôh s výnimkou plemien, kde je to požadované štandardom; iný počet prstov ako uvádza štandard; chýbajúce prsty; celkom zrastené prsty; kačací behák u kurovitých; kaprí chrbát okrem plemien, kde je požadovaným štandardom;

Konštitúcia: slabá;

Kondícia, mäsitosť: vychudnutá alebo veľmi pretučnená kondícia; veľmi slabá mäsitosť u bojových plemien kur, moriek, husí a pižmových kačíc;

Telesný rámec: nezodpovedajúci tvarom danému plemenu; výrazne väčší alebo menší - s prihliadnutím na vek zvieraťa;

Hlava: vrania hlava u kúr; výrazné odchýlky vo veľkosti; chýbajúca lebková vydutina u plemien, kde je štandardom požadovaná; u husí celkom odlišný tvar;

Oči: nepigmentované; inak sfarbené; každé oko inej farby; asymetrické zrenice; slepé; choré;

Obočnice: u husí celkom odlišnej farby;

Zobák: výrazné odchýlky v tvare, farbe a veľkosti; dravčí; zobák papagája; deformovaný;

Laloky: výrazné odchýlky vo veľkosti; silno stočené; zakrpatené; chýbajúce; vyvinuté u plemien, kde nie sú požadované; prerastené u fúzatých plemien;

Lalok, uzdička: chýbajúca uzdička u plemien, kde je požadovaná; vyvinutý lalok u všetkých plemien husí s výnimkou, kde je požadovaný;

Ušnice: červené viac ako na 50% zabelené; biele viac ako na 50 % začervenané; červené alebo biele u hodvábničiek;

Hrebeň: netypický; odlišného tvaru; výrazné odchýlky vo veľkosti; veľké deformácie; výrazné odchýlky vo farbe; vyvinutý u plemien, kde nie je požadovaný; jednoduchý (listový) : sklopený u kohúta; nesklopený u dospelých sliepok, kde je štandardom požadovaný; sklopený; menej zubov ako 3 alebo viac zubov ako 9; dvojzub; trojzub; postranné výrastky; ružicový: chýbajúci trň; úplne vsunutý trň; viac trňov; postranné výrastky; ostatné druhy hrebeňov: značne prerastené; deformované; alebo postranné výrastky;

Chochol, chocholík: odlišného tvaru; výrazná odchýlka vo veľkosti; výrazne do strany nesený; celkom iný spôsob operenia;

Brada, fúzy: chýbajúce; alebo iba veľmi slabo vyvinuté;

Účes: chýbajúci účes u káčerov nemeckých kolmých a pižmových;

Krk: celkom odlišného tvaru, dĺžky a charakteru operenia;

Trup: celkom odlišného tvaru a spôsobu nesenia ako určuje štandard; u kúr: kaprí  chrbát u všetkých plemien okrem tých, kde je požadovaný štandardom; u husí: dvojitý podbrušok tam, kde je požadovaný jednoduchý alebo žiadny; jednoduchý podbrušok tam, kde požadovaný dvojitý; chýbajúci kýl tam, kde je požadovaný; vyvinutý kýl tam, kde nie je požadovaný;

Krídla: celkom odlišný spôsob nasadenia; dole spustené s výnimkou plemien, ktoré ich majú uvedené v štandarde ako plemenný znak; medzera v letkách;

Chvost: výrazne odlišného utvárania, veľkosti a spôsobu nasadenia; zreteľne na bok nesený; vevričí s výnimkou chabotiek; chýbajúci s výnimkou bezchvostých plemien;

Nohy: beháky so znakmi operenia u hladkonohých kúr plemien ľahkého a zdrobneného tzpu; zreteľnejšie operené u všetkých ostatných hladkonohých plemien kúr a kačíc; postoj do "O" alebo "X"; silno podlomený postoj; alebo beháky výrazne odlišnej dĺžky; beháky alebo pazúriky inej farby;

Papuče:  celkom odlišného typu; chýbajúce u plemien, kde sú štandardom požadované; vyvinuté u plemien, kde nie sú požadované;

Supie perá, manžety: chýbajúce u plemien, kde sú požadované; vyvinuté u plemien, kde nie sú požadované.