Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

VYRAĎUJÚCE  CHYBY  HOLUBOV  NA VÝSTAVÁCH  EE

     A. Vrodené odchýlky:

1. Neštandardný holub bez typických plemenných znakov.

2. Viditeľné krížence.

3. Zle vyvinuté jedince.

4. Jednoznačne určená deformácia tela - silne zakrivená prsná kosť do tvaru S alebo U.

          Upozornenie: Holuby s miernou deformáciou prsnej kosti (nie S a U) sú zodpovedajúco posúdené úmerne deformácii- nie vyradené.

5. Holuby s preloženými prstami cez seba, kladivkovitými prstami s chýbajúcimi pazúrikmi, s plávacími blanami a otlakmi.

          Upozornenie: Chýbajúci alebo skrátený pazúrik nie je pri holuboch s veľkými papučami vyraďujúcou chybou.

6. Deformovaný zobák.

7. Jednoznačne určené deformácie operenia - rozštiepené perá, veľmi ovisnuté krídla.

8. 12 alebo 8 ručných letiek.

          Upozornenie: Počet 10x11 alebo 10x9 je nedostatkom do odporúčaní (želaní), 96 b. je možných. Počet 9x9 iba v prípade veľmi malých plemien (napr. letúne), bez vplyvu na celkový počet bodov. Počet 11x11 v prípade veľkých plemien bez vplyvu na celkový počet bodov (napr. tvarové holuby a veľké hrvoliaky).

9. Biele ručné letky medzi farebnými a naopak ( pokiaľ nie je plemenným znakom).

          Výnimka:  vyradenie/ výluka neplatí v týchto prípadoch:

           a) holuby s anglickou kresbou a farebné variety s bielymi letkami - musia mať 7 koncových letiek bielych,

           b) pri farebnom ráze svetlý bocianik - musia mať 7 koncových letiek farebných,

           c) pri tigroch ( pri tigrích lastovičkách sú povolené 2 bezprostredne po sebe idúce biele alebo farebné ručné letky).

10. Chvost držaný do boku.

11. Otvorený alebo vidlicovitý chvost, okrem plemena, kde to vyžaduje štandard.

12. 10 alebo 14 chvostových pier ( 11 alebo 13 je hrubá chyba - 92 bodov). Viac ako 12 len pri plemenách, kde to vyžaduje štandard. 

13. Iná ako v štandarde požadovaná farba očí.

14. Lomené oči - t.j. úplne lomená dúhovka okrem prípadov, kde to povoľuje štandard.

15. Každé oko inej farby okrem prípadov, kde to povoľuje štandard.

16. Zmena zorničky oka - malé tmavé alebo pigmentové škvrnky vo farebných dúhovkách sú podľa rozsahu veľké alebo malé chyby.

17. Veľké chyby v postoji holuba ( v nasadení nôh), nohy do X alebo O.

     B. Vystavovateľom spôsobené odchýlky platné ako vyraďovacie chyby holubov:

1. Bez registračnej obrúčky, so stiahnuteľnou obrúčkou.

          Upozornenie:  Obrúčka o 1 mm väčšia ako je predpísaná, pokiaľ sa nedá stiahnuť, a o 1 mm menšia, nie je chybou ( nesmie byť pre holuba obmedzujúca).

2. S roztiahnutou, prefarbenou, prestrihnutou  alebo  zlepovanou obrúčkou.

3. S nepovolenou úpravou peria so zámerom oklamať posudzovateľa, napríklad farbenie, lepenie, viditeľné vystrihovanie peria ( s výnimkou plemien, kde je to dovolené).

4. So staršou obrúčkou ako je povolené ( maximálne 6 rokov).

5. Obrúčka s menovkou.

6. S dvoma obrúčkami.

7. S nedostatočnou starostlivosťou ( špinavý, bez kondície).

8. Chorý alebo cudzopasníkmi napadnutý jedinec.

9. S veľkým poškodením tela alebo operenia.

Tieto smernice boli schválené ÚOK Ho dňa 1.9.2018 a týmto dňom vstupujú do platnosti.