Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Východoslovenský kotrmeliak

kosicky kosicky1


Východoslovenský kotrmeliak je plemeno holubov všestranne výkonných kotrmeliakov orientálneho typu, ktorý sa na územie Východného Slovenska dostal z Malej a Prednej Ázie. Na území vzniku sa chová už 150 rokov pod názvami „pergov, pergő“ a pod, pričom od polovice minulého storočia ako orientálny kotrmeliak pančuškatý. V oblasti Košíc  najznámejšími chovateľmi boli bratia Farkašovci, školník Ranspek, Gejza Rolinger, Ivan Smolník, Ján Geci, Jozef Kateržábek. Ladislav Béreš a iní. V Prešove a okolí k najznámejším chovateľom patrili MUDr. Klein, Garbár, Dalion, Imrich Konkoľ a v Poprade Slaninka. Vždy si zachoval vysokú letovú a akrobatickú výkonnosť.
Oficiálne bolo toto plemeno uznané dňa 9.11. 2001 na Krajskej výstave v Košiciach. Najväčší podiel na uznaní tohto plemena mali Imrich Konkoľ, Jozef Karabaš, Milan Leško a  Pavol Dzureň. V Prešove je aj sídlo Klubu východoslovenských kotrmeliakov a kotrmeliakov orientálneho pôvodu, ktorého predsedom je MVDr. Jozef Tirpák

Východoslovenské kotrmeliaky ovládajú pestrú paletu akrobatických prvkov a to od klasických kotrmelcov dozadu, dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy (mlynček), premety okolo zvislej osi (skrutkovica), točenie sa okolo jedného krídla, veslovanie a mnohé ďalšie. Hodnotí sa len kotrmelcovanie v šnúre (3 a viac premetov) a  kombinácia aspoň dvoch iných akrobatických prvkov (premety dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy, premety okolo zvislej osy (skrutkovica) Východoslovenské kotrmeliaky majú výborný orientačný zmysel a návrat domov zo vzdialenosti 30 km zvládne skoro každý holub. Pre hodnotenie kvality jednotlivca je prvoradý jeho akrobatický výkon, exteriér je druhoradý. Ako kotrmeliak orientálneho typu má chrbát širší, stredne dlhý s miernym sklonom, plynulo prechádzajúci do vyššie neseného chvosta, ktorého šírka je rovnaká so šírkou ramien, letky krídel nesené pod chvostom, avšak sa nedotýkajú zeme, jemnejšia hlava s mierne plochým temenom, perlovými očami, nie príliš hrubým krkom, nohy sú operené drobným perím až po svetlé pazúriky. Zobák je tiež svetlý. Chová sa v rozličných farbách a kresbách. Najcennejšie sú trojfarebné, ktorých chov je náročný z hľadiska genetického založenia. 

Poradie dôležitosti znakov: celkový dojem - postava, chvost, postoj - operenie, hlava, oči, obočnice - operenie nôh, nohy - kresba a farba.                         

Postava: jemnejšia, so širšími mierne vyklenutými prsiami, s prehnutou hornou líniou chrbta a chvosta; chrbát širší, stredne dlhý s miernym sklonom, plynulo prechádzajúci do vyššie neseného chvosta.

Hlava: primeraná k telu; skôr jemnejšia, s nižším, užším, mierne zaobleným čelom, s mierne plochým temenom; v záhlaví zaoblená.

Oči: perlové, pri bielych prípustné tmavé, ale perlové sú prednosťou.

Obočie: svetlé, úzke.

Zobák: primeraný k veľkosti hlavy s viditeľným zlomom medzi zobákom a čelom; ružovkastej farby, na konci mierne zahnutý; ozobie malé, hladké s jemným popraškom.

Krk: stredne dlhý, nie príliš hrubý, v spodnej časti široko nasadený, smerom k hlave sa zužuje.

Krídla: v ramenách priliehajú k telu; letky sú voľne nesené pod chvostom, zeme sa nedotýkajú; letky sú dlhé, dobre vyvinuté, kratšie ako chvost; mierne zahnuté.

Chvost: v pomere k telu primerane dlhý, jeho šírka sa rovná šírke ramien, koniec nesený mierne nad úrovňou ramien; kormidlové perá uložené do mierne uzatvoreného oblúka, s ideálnym počtom pier 14 - 18; bez nadchvostovej žľazy.

Nohy: nižšie, zarastené krátkym perím; pazúriky sú vždy svetlej voskovej farby; prsty jemne operené až po pazúriky.

Operenie: drobné priliehajúce, husté.

Farba a kresba: farba a kresba sú druhoradým znakom, prednosť však má presnejšia kresba a čisté farby. Pri bielohrotých sa požadujú minimálne 3 biele letky.

Farebné rázy: jednofarebné- biele, čierne, hnedé, šedohnedé(dun), červené a žlté recesívne, modré čiernopásavé, modré jarabé; fŕkané- čierne, červené, žlté, hnedé, modré; tigre- čierne, červené, žlté, modré, hnedé; strakaté- čierne, červené, žlté, hnedé, modré; bielohroté- žlté, červené, hnedé, modré čiernopásavé, modré jarabé a čierne; trojfarebné ( mandľové - almond); viacfarebné ( napr. qualmond); AOC.

CHYBY PODĽA ROZSAHU:  Robustná hlava bez náznaku plochého temena; tmavý zobák; hrubý krk; úzke kormidlové perá; príliš malá, útla alebo mohutná postava; chvost úzky a vodorovne nesený; nohy nízke alebo vysoké; neoperené prsty.  Zaoblená hlava s vyšším čelom; ružové obočnice; pri tmavých rázoch tmavá ihla na zobáku; tmavé pazúriky; operenie nôh kryjúce pazúriky alebo slabo operené nohy; vodorovne nesený chrbát; letky nesené tesne pod chvostom alebo ťahané po zemi; užšie perie; rozštiepené zástavice kormidlových pier; špachtľovitý chvost; chyby farby a kresby. Vyraďujúce chyby: menej ako 14 a viac ako 18 kormidlových pier; trvale príliš vysoko nesený chvost; prítomná nadchvostová žľaza.